Landschaftsverband Rheinland - Qualität für Menschen

LVR-Archäologischer Park Xanten
LVR-RömerMuseum

Onderzoek

Het APX is een archeologische zone van buitengewone betekenis. In de bodem onder het gras zijn op unieke wijze de overblijfselen van de Romeinse stad geconserveerd. De archeologen van het APX zijn met opgravingen en vele onderzoeksprojecten het Romeinse leven op het spoor.

Een vrouw van het opgravingsteam zit op haar knieën op een blootgelegd Romeins fundament.

Opgravingen

Met de troffel in de hand

Wat op het terrein van het park deels maar een paar centimeter onder het oppervlak rust, verschaft het opgravingsteam belangrijke informatie over de Romeinen en hun leven aan de Niederrhein. lees verder

Een Spaanse onderzoeker bukt naast een Romeinse amfora.

Amfora-project

De containers van de klassieke oudheid

In Amfora verpakt kwamen veel goederen na een lange reis vanuit het gebied rondom de Middellandse Zee in het verre Germanië aan. In het kader van een Duits-Spaans project worden vondsten grondig onderzocht. lees verder

Een man duwt een meetapparaat op wielen over een grasveld in het APX.

Geo-prospectie

Een kijkje in de bodem

Elke opgraving betekent tegelijkertijd ook een gevaar voor de vondsten in de aardbodem. Moderne geofysische methodes kunnen in de toekomst helpen om effectiever te werken. lees verder

Flagge Deutschland Flagge England

Simpel taal

Gebarentaal

/ Info

/ Pers

/ Service

/ Contact

/ Downloads

/ Weblinks