Landschaftsverband Rheinland - Qualität für Menschen

LVR-Archäologischer Park Xanten
LVR-RömerMuseum

Geo-prospectie – Een kijkje in de bodem

De Colonia Ulpia Traiana is de enige Romeinse stad ten noorden van de Alpen, waarvan de overblijfselen op een uitgestrekt terrein toegankelijk zijn voor onderzoek. Tot nu toe is echter nog minder dan éénvijfde van het oppervlak van de oude stad opgegraven. Moderne methodes beloven een snellere manier om een kijkje te nemen in de bodem.

Ontspannen op historische bodem ... een paar centimeter boven de Romeinse lagen. Bij de geo-prospectie wordt het meetoppervlak te voet geïnspecteerd.

Het dilemma van de archeologie ligt vaak in het feit dat een opgraving tegelijkertijd ook een verstoring van de afgegraven lagen betekent. Bij het APX gaat het er dan ook niet om, om een zo groot mogelijk oppervlak bloot te leggen. Het opgravingsteam van Xanten concentreert zich op de plekken waar een ingreep in de bodem onvermijdbaar is en op specifiek stukken waarvan men verwacht dat die belangrijke informatie over de Romeinse stad zullen opleveren.

Bodemradar, elektrische weerstandsmetingen en geomagnetisme maken het mogelijk om een eerste blik in de bodem te werpen, zonder daarbij iets te beschadigen. Daarbij kan men tot een diepte van meer dan twee meter de verschillende dichtheden en het elektrische geleidingsvermogen van de ondergrond vaststellen. Op die manier worden vaak de resten van muren maar ook de losse vullagen en andere opvallende dingen zichtbaar. De meetresultaten worden op kaarten aangegeven die een eerste uitsluitsel geven over de structuur onder de grasnerf.

Het APX voert samen met de firma eastern atlas uit Berlijn een onderzoeksproject uit met als doel, het gehele oppervlak van de Romeinse stad met behulp van geofysische methodes niet-destructief te onderzoeken. De metingen hebben tot nu toe interessante aanwijzingen opgeleverd over de gesteldheid van de oude stad. Wel is het zo, dat deze metingen nooit dezelfde informatie kunnen opleveren over het Romeinse leven als de opgravingen.

Flagge Deutschland Flagge England

Simpel taal

Gebarentaal

/ Info

/ Pers

/ Service

/ Contact

/ Downloads

/ Weblinks