Landschaftsverband Rheinland - Qualität für Menschen

LVR-Archäologischer Park Xanten
LVR-RömerMuseum

Romeinse woonhuizen

Hoe hebben de mensen in Colonia Ulpia Traiana gewoond en gewerkt? Een bouwproject geeft antwoord op deze vraag.

Het groene park, gezien door een gat in een balk van een lemen muur. Drie handwerkers bouwen voor de reconstructie van een Romeinse lemen muur een beschot van hout. Detailopname van een vakwerkmuur met vlechtwerk, waarvan de onderkant al is ingesmeerd met leem.

In het APX worden momenteel lemen bouwwerken gereconstrueerd.

Een groot gedeelte van de bevolking woonde in huizen met meerdere verdiepingen. De woonhuizen tegenover de Romeinse herberg heeft men het beste kunnen onderzoeken. Van deze woonhuizen heeft men sinds de jaren tachtig veel fundamenten en nederzettingsresten kunnen opgraven. Drie van deze huizen zullen - inclusief binneninrichting - de komende jaren worden gereconstrueerd.

Uit de archeologische opgravingen wordt duidelijk dat de huizen op strokenvormige percelen dicht bij elkaar stonden. Ze hadden twee verdiepingen en een gezamenlijke voorkant naar de straat. Op de plaats achter het huis stonden kleinere bijgebouwtje en schuurtjes.

Eerste delen van een zestig centimeter dikke buitenmuur van gestampt leem op een stenen sokkel. Detailopname van een met stenen gemetselde sokkel, waarvan de voegen met leem zijn dichtgesmeerd.  De begane grond van een gereconstrueerd woonhuis in ruwbouw met balkenzoldering.

Bouwen met leem: voor de bouwkundig onderzoekers een uitdaging.

Eén bijzonder kenmerk van de oude bouwwijze vormt een echte uitdaging voor de bouwkundig onderzoekers van het APX: De dragende buitenmuren waren niet van steen maar van gestampte leem. De bouwkundig onderzoekers ontdekten pas na langdurig onderzoek de juiste verhoudingen van leem en pleisterwerk die geschikt waren voor het vochtige klimaat van de Niederrhein.

In mei 2007 kon men uiteindelijk met de reconstructie van het eerste huis beginnen. Allereerst werd er een betonplaat aangebracht over de Romeinse funderingsmuur om het originele bouwwerk te beschermen. Daarop werden de massieve buitenmuren van leem en de vakwerkwanden aangebracht. De werkzaamheden verliepen in het eerste jaar vlot. Als alles volgens plan verloopt, zal het huis in de herfst van 2014 helemaal klaar en ingericht zij.

Het werkplaats voor bronzen gieten met open haard, blaasbalg en vele gereedschap

Naast het werkplaats van het smid bevinden zich een klein werkplaats voor bronzen gieten.

Flagge Deutschland Flagge England

Simpel taal

Gebarentaal

/ Info

/ Pers

/ Service

/ Contact

/ Downloads

/ Weblinks