Landschaftsverband Rheinland - Qualität für Menschen

LVR-Archäologischer Park Xanten
LVR-RömerMuseum

Expositie

De bijna 400 jaar oude Romeinse geschiedenis van Xanten is als een boek met veel hoofdstukken. Lange tijd hebben de archeologen van het APX er van gedroomd om deze geschiedenis aan de hand van een interessante expositie te vertellen. Nu is het zover.

Buitenaanzicht van een lange gevel en een zijgevel van het moderne museumgebouw. Binnen in het RömerMuseum. Binnen in het RömerMuseum.

Zowel van binnen als van buiten een architectonisch novum, vanaf nu te aanschouwen.

De expositie is chronologisch van opzet. De expositie is als een modern geënsceneerde rondgang door de lange en afwisselende Romeinse geschiedenis van Xanten. Museumstukken die men mag aanraken en uitproberen, mediastations, hoorspelen en een groot aanbod voor kinderen bieden jong en oud een kijkje in het Romeinse leven.

Op de volgende pagina's willen we u een beetje nieuwsgierig maken naar de verhalen die de expositie vertelt.

Blik op het aangrenzende badhuis vanaf de eerste verdieping van het RömerMuseum.

We hopen dat we niet te veel beloven: Op deze manier hebt u de wereld van de Romeinen nog nooit gezien!

Stenen voor de ingang van het RömerMuseum. Een groepje kinderen zit op een glazen vloer waaronder Romeinse voetafdrukken te zien zijn.

Waar mensen zijn, zijn sporen. En hier gaat het er om, vooral interessante sporen te ondekken.

De expositie begint al voor het museum met een opeenstapeling van grote brokken Romeinse zandsteen. De duizenden kilo's zware brokstukken geven aan wat voor een ongelooflijke massa stenen de Romeinen naar de Niederrhein hebben getransporteerd.

Na het voorportaal komt men in de grote basilica. In de foyer treft men een bodemlaag aan van bijna 30 vierkante meter met oude sporen van voeten, dierenpoten en karren onder glas. Deze bodemlaag geeft het motto weer van het RömerMuseum: mensen en hun sporen in de geschiedenis

« terug naar begin

Blik op een lange helling in het RömerMuseum. Op de voorgrond een legionairsuitrusting. Een groot aantal originele pijlpunten.

Stille getuigen van de legioenen.

Het begin van de rondgang schetst een beeld van de situatie in de tijd dat het Romeinse leger naar de Rhein trok. Een zogenaamd woonstalhuis staat daarbij centraal. Daarnaast biedt een attractief panorama uitzicht over het oorspronkelijke landschap van de toenmalige Niederrhein.

Via een kabinet dat de intocht van de legioenen toont, komt men in het achterste gedeelte van de begane grond. Een „marscolonne" van legionairshelmen staat hier symbool voor de tienduizend soldaten wiens stationering een ontzettend ingrijpende gebeurtenis was voor het gebied rondom Xanten. De expositie vertelt waar deze soldaten vandaan kwamen, hoe de kampementen van de legioenen ontstonden en wat het betekende om een „Romein" te zijn aan de rand van het imperium.

Aansluitend aan het achterste gedeelte worden op een hellend platform de gebeurtenissen getoond na de zelfmoord van keizer Nero, die leidde tot de verwoesting van het legioenenkampement en de burgerlijke nederzetting. Tegelijkertijd leidt het platform u door een belangrijke verzameling wapens en uitrustingen van het Romeinse leger met geschut uit de klassieke oudheid, dat als beste bewaard gebleven is.

« terug naar begin

Een Romeinse muurschildering met het portret van een man met baard. Blik op gedeelte van de expositie.

De Romeinse stad: hoe ze ontstond, wat ze was en hoe de mensen daar leefden.

Het begint met het eigenlijke centrale gedeelte van de expositie: de geschiedenis van de Romeinse stad. Men ontdekt wat het voor de nederzetting betekende dat ze een Colonia werd en wat voor een ongelooflijke inspanning nodig was voor de aanleg van de grote bouwwerken. Naast een acht meter lange en vier meter hoge muurschildering toont de rondgang ontelbare andere vondsten uit de Colonia die nog nooit eerder in Xanten konden worden getoond. Daarbij gaat het om het huiselijke leven, het handwerk, de ambachtelijke werkzaamheden en de economische betekenis van de stad. Een ander archeologisch highlight is het Romeinse schip dat zwevend in de ruimte tussen twee niveaus in „geankerd" is.

Van boven naar beneden. Uitsnede van een levensgrote Romeins bronzenbeeld (Lüttinger Knabe).

De expositie dringt nog dieper door in het leven van de mensen. In een forum schetsen grafstenen en gewijde stenen uit verschillende Europese landen met moderne ensceneringen een beeld van alle afzonderlijke levensverhalen. Ze vertellen op een onderhoudende manier over culturele wortels, familieverhoudingen, militaire carrières, burgerlijke beroepen en religies in de Colonia Ulpia Traiana.

« terug naar begin

Meerdere Romeinse graf- en votiefstenen met inscripties. Steppennomade of vroegchristelijke afbeelding: een vergulde doekspeld van zilver in de vorm van een galopperende ruiter.

Het einde, een nieuw begin: van de Romeinen naar de Franken.

De route gaat via een platform verder naar een kabinet, waarin de verwoesting van de stad en de wederopbouw in de late oudheid is gedocumenteerd.

Het laatste grote expositieniveau vertelt over de geschiedenis na de Romeinen. De Frankische begraafplaats onder de dom, waaraan het middeleeuwse Xanten zijn onstaan heeft te danken, staat hierbij centraal. Vier Frankische graven vertellen over de Germaanse cultuur, de Romeinse tradities en andere contacten met het gebied rondom de Middellandse Zee.

Bij het vertrek uit het RömerMuseum moeten de bezoekers het gevoel hebben, dat onze kennis met betrekking tot het verleden vaak beperkt is. Laat u verrassen.

« terug naar begin

Een jongen past een Romeinse helm. Een jongen beluistert een geluidsstation bij een steen met Romeinse inscriptie. Een groepje kinderen bij een installatie in de vorm van een koe. De installatie is met kleine geïlustreerde panelen bedekt. Twee jongens raken een afdruk van een koeievlaai aan. Meerdere kinderen bij een vitrine met kleppen. Achter de kleppen liggen Romeinse vondsten. Een meisje ruikt aan een geurstation met rozenblaadjes.
Flagge Deutschland Flagge England

Simpel taal

Gebarentaal

/ Info

/ Pers

/ Service

/ Contact

/ Downloads

/ Weblinks