Landschaftsverband Rheinland - Qualität für Menschen

LVR-Archäologischer Park Xanten
LVR-RömerMuseum

Haventempel

Wie Colonia Ulpia Traiana per schip over de Rijn naderbij kwam, zag al vanuit de verte de Haventempel al die hoog boven de muren van de stad uitstak. Het imposante bouwwerk was voor de mensen die aankwamen als een symbool van de Romeinse cultuur.

Blik op vijf gedeeltelijk gereconstrueerde zuilen aan de lange zijde van de Haventempel. Detailopname van het Corinthisch kapiteel (het bovenste gedeelte van de zuilen) en het versierde balkwerk. Twee gereconstrueerde zuilen van de Haventempel in de ochtendschemering.

De Haventempel: monument van Romeinse bouwkunst en stadscultuur.

De Haventempel was na het Kapitool de op één na grootste tempel van de stad. Zoals iedere Romeinse tempel was ook deze tempel ongetwijfeld gewijd aan een godheid. Welke dat was is niet bekend. Zijn ongewone naam kreeg de Haventempel bij de opgravingen vanwege de nabijheid van de haven.

Specifieke delen van de tempel zijn op een drie meter hoog podium gereconstrueerd. Met een hoogte van 27 meter geven een paar volledig gereconstrueerde zuilen plus de aanzet van de dakstoel een indruk van het effect van dit grootse bouwwerk. Aan de hand van veel kleine brokstukken die bij de opgravingen werden gevonden, konden details worden gereconstrueerd.

Bezoekers bekijken het podium, de trap en een paar zuilen van de Haventempel. Drie zuilen en het balkwerk vanuit laag perspectief.

De gereconstrueerde zuilen en delen van het dak geven een indruk van de oorspronkelijke werking.

Eén van de zuilen is beschilderd om op die manier de vroegere kleurenpracht van het bouwwerk te laten zien. Via een brede trap kan men op het podium van de tempel klimmen en de eigenlijke cultusruimte, de cella, betreden. In de klassieke oudheid was dit het voorrecht van uitverkorenen; gewone stervelingen kregen het binnenste nooit te zien.

Doorkijkje door een paar zuilen naar het groene park. Blik in de gereconstrueerde Cella, de cultusruimte. De blootgelegde originele funderingsplaat van de Haventempel.

In het midden een blik in de cella, de cultusruimte. Een gewone sterveling kreeg dit nooit te zien. Rechts de originele fundamentplaat onder de tempel.

Bij de opgravingen vanaf 1977 vond men nog de fundamentplaat en ontelbaar veel kleine brokstukken van de tempel. Een paar van deze stukken zijn te zien in het nieuwe LVR-RömerMuseum. De fundamentplaat is tegenwoordig via een ingang aan de achterkant van de tempel toegankelijk, omdat het gereconstrueerde bouwwerk als een bescherming er overheen is gezet. Wie zoekt, vindt hier veel archeologische sporen uit de bouwperiode van de tempel van bijna tweeduizend jaar geleden.

Een groep bezoekers bekijkt de gereconstrueerde Haventempel.

De reconstructie – en tegelijkertijd bescherming van de behouden gebleven resten van de tempel.

Flagge Deutschland Flagge England

Simpel taal

Gebarentaal

/ Info

/ Pers

/ Service

/ Contact

/ Downloads

/ Weblinks